Start

Om företaget

Kontakt

Trädfällning

Stubbfräsning

Transport av ris

Flisning av ris

Bildarkiv


Dykuppdrag


Medlem av

STUBBFRÄSNING

Att fräsa bort din stubbe efter en trädfällning är ett enkelt sätt att få en större och mer lättskött trädgårdsyta, utan åverkan på resten av din trädgård.

Efter fräsning fylls fräshålet med jord. Därefter kan man antingen så med gräsfrö eller rulla ut färdig gräsmatta.

Behöver du i samband med vår stubbfräsning och/eller trädfällning hjälp med flisning av ris har vi även den tjänsten.